Η εταιρία μας δεν περιορίζεται στην πώληση συσκευών, μηχανημάτων ή αναλώσιμων υλικών των Οίκων που αντιπροσωπεύει, αλλά επίσης προσφέρει πλήρη τεχνική υποστήριξη για ότι έχουμε πωλήσει στους τομείς που ειδικευόμαστε.

Συγκεκριμένα, για τις συσκευές των Οίκων Brabender® GmbH & Co KG και Chopin Technologies παρέχουμε πλήρη υποστήριξη και τεχνογνωσία από την πρώτη στιγμή της πώλησης ή και ακόμα νωρίτερα, δηλ.: Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, το αντικείμενό του και τους στόχους του, προτείνουμε την κατάλληλη λύση συσκευών ελέγχου, πολλές φορές με συνδυασμό των διαφορετικών εφαρμογών που προτείνουν τα δύο παραπάνω εργοστάσια. Καθοδηγούμε στην διάταξη και τη δημιουργία του χώρου του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου όπου θα τοποθετηθούν οι συσκευές. Φροντίσουμε γκατάσταση των συσκευών και την εκπαίδευση στο χειρισμό τους. Δίνουμε γενικές οδηγίες και πληροφορίες για τον τρόπο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται από τις δοκιμές με τις εν λόγω συσκευές, και στη συνέχεια συμβουλές για την ίδια την παραγωγή. Επιμελούμεθα τη διακρίβωση της καλής λειτουργίας και Βαθμονόμηση των συσκευών σε τακτά χρονικά διαστήματα με πρότυπα άλευρα που παρέχουν οι κατασκευαστές Οίκοι.

Φροντίζουμε για τον Τακτικό Έλεγχο και Συντήρηση των συσκευών, είτε μετά από συγκεκριμένη
ζήτηση είτε βάσει Συμβολαίου Συντήρησης. Επισκευάζουμε τυχόν βλάβες των συσκευών και Αναβαθμίζουμε στις περιπτώσεις που η αναβάθμιση είναι εφικτή Οι κατασκευαστές Οίκοι υποστηρίζουν τις συσκευές με ανταλλακτικά και εξαρτήματα τουλάχιστον για μία 10ετία από τον χρόνο παραγωγής τους η δε εταιρία μας διαθέτει σε μόνιμο στοκ τα
αναλώσιμα αλλά και τα βασικά ανταλλακτικά ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία κάθε συσκευής Brabender® ή/και Chopin Technologies εντός Ελλάδος αλλά και εκτός, στις χώρες που επίσης λειτoυργούμε ως Αντιπρόσωποι των Οίκων, δλδ Αλβανία και Κύπρο. Η μακρόχρονη εμπειρία μας στο χώρο και σε ότι έχει σχέση με το αλεύρι και την αρτοποίηση μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε επίσης βασική τεχνογνωσία σε περιπτώσεις που οι πελάτες μας έχουν την ανάγκη υποστήριξης για τον έλεγχο νέων αλεύρων ή εφαρμογών κλπ.

Για τον έλεγχο και την συντήρηση ή/και επισκευή των συσκευών, εκτός από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στο χώρο όπου είναι εγκατεστημένες, μπορούμε να τις μεταφέρουμε στις εγκαταστάσεις μας όπου διαθέτουμε κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο για το απαιτούμενο service.

Στοχευμένες
προτάσεις
λύσεων

Γενικές
οδηγίες

διακρίβωση
καλής λειτουργίας

Επισκευή
μηχανημάτων

Ως αντιπρόσωποι του εργοστασίου Brabender® και στο τομέα πλαστικών (Plastics Section) αλλά και του εργοστασίου Brabender Messtechnik δραστηριοποιούμεθα επίσης στον τομέα των συσκευών που είναι ειδικές για τον εργαστηριακό/ροομετρικό έλεγχο πρώτων υλών πλαστικών όπου επίσης προσφέρουμε υπηρεσίες ελέγχου, συντήρησης και επισκευής στους πελάτες μας.

frigortec

Frigortec/Ψυκτικά για Σιλό Σπόρων και Tout Pour Le Grain/Δειγματολήπτες σπόρων

Αντίστοιχα προσφέρουμε εκτός από την εγκατάστασή τους και υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής με τη βοήθεια ειδικευμέων τεχνικών από τα εργοστάσια του εξωτερικού. Διαθέτουμε επίσης συνεργάτες ειδικευμένους σε θέματα ψύξης.

bohler

Bohler Uddeholm Precision Strips GmbH, ICOS, Kris S.r.l., SDS, TRD.

Για τα μαχαίρια δερματοκοπής και χαρτοκοπής Bohler Uddeholm Precision Strips GmbH, οι ειδικές γνώσεις μας σε ότι αφορά τις ταινίες κοπής του εργοστασίου αλλά και η πολυετής πείρα μας στον χώρο της κοπής και διαμόρφωσης δέρματος και χαρτιού/χαρτονιού μπορεί να γίνει ο δικός σας οδηγός και σύμβουλος σε οποιαδήποτε δυσκολία.

Ακόμη και για τα υλικά υποστήριξης ICOS, Kris S.r.l. κλπ. είμαστε πάντα κοντά σας για την επιλογή των κατάλληλων υλικών και εργαλείων και ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας σας μπορούμε να προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις με γνώμονα την βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους. Για τα μηχανήματα διαμόρφωσης Ρομπότ, Λέϊζερ κλπ. (οίκοι SDS, TRD) προσφέρουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη για την εγκαταστασή τους, το χειρισμό τους και τον έλεγχο και την συντηρησή τους.