Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

Εμφάνιση 9 12 18 24

Αλβεογράφος CHOPIN

Η εταιρία CHOPIN Technologies σας προσφέρει λύσεις για να μετρήσετε την συνεκτικότητα μιας ζύμης, την εκτατότητά και την ελαστικότητά της καθώς και την απόδοσή της κατά το ψήσιμο. Χρήση μέσα στη βιομηχανία δημητριακών Για τους Εμπόρους Σιτηρών Για Αλευρόμυλους
 • Εξασφαλίστε την αγορά και πώληση σταριού και αλεύρου χρησιμοποιώντας διεθνή στοιχεία αναφοράς.
 • Παρακολουθείτε την ποιότητα του σταριού κατά την παραλαβή
 • Επιλέξτε και καταχωρείστε τα στάρια σύμφωνα με την μελλοντική τους χρήση
 • Ελέγχετε το στάρι για βλάβες από ανάπτυξη εντόμων
 • Βελτιστοποίηση των μειγμάτων σταριού και αλεύρου
 • Προσαρμόζετε το αλεύρι για την τελική του χρήση χρησιμοποιώντας με ακρίβεια πρόσθετα και βελτιωτικά
 • Ελέγχετε τα διάφορα δείγματα αλεύρων
 • Χρήση σε στάρι durum (Triticum durum): πρωτόκολλο σιμιγδαλιού (Standard UNI 10453)
Για την Αρτοβιομηχανία
 • Παρακολουθείτε την σωστή ποιότητα του παραλαμβανόμενου αλεύρου
 • Δοκιμάστε νέες συνθέσεις
 • Ελέγχετε τις πρόσθετες ύλες

MIXOLAB 2 CHOPIN TECHNOLOGIES

Η συσκευή Mixolab2 μετρά τα χαρακτηριστικά της ζύμης κατά τη διάρκεια της ανάμειξης και την ποιότητα του αμύλου και της πρωτεΐνης. Είναι το βασικό εργαλείο το οποίο δίνει πλήρη πληροφόρηση για χαρακτηριστικά των αλεύρων και εικόνα για την αναμενόμενη συμπεριφορά του κατά το ζύμωμα αλλά και το ψήσιμο. Η συσκευή αξιολογεί τη συνεκτικότητα της ζύμης κατά τη διάρκεια συνεχούς ανάμειξης και επιβάλλοντας αύξηση της θερμοκρασίας. Με ένα μοναδικό τεστ, παίρνουμε μια ολοκληρωμένη ανάλυση της συμπεριφοράς της ζύμης όταν είναι κρύα (δραστηριότητα πρωτεΐνης) και όταν θερμαίνεται (δραστηριότητα αμύλου). Το Mixolab συμμορφώνεται με τα standards ICC 173, AACC 54-60.01 and NF V03-765 Το λογισμικό δίνει δυνατότητα για ανάπτυξη διαφόρων πρωτοκόλλων και προφίλ για έρευνα και προσομοίωση σε σχέση με τη γραμμή παραγωγής. Με το πρωτόκολλο Simulator μπορείτε να κάνετε δοκιμή παρόμοια με του Φαρινογράφου, για συγκρίσιμα αποτελέσματα. Μπορείτε να αναπτύξετε νέες συνταγές, να ελέγξετε την επίδραση συστατικών και πρόσθετων υλών καθώς και να προσδιορίσετε διαφορετική χρήση αλεύρου που δεν απαντά στα ζητούμενα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την τελική του χρήση και τη διαδικασία παραγωγής (γραμμή παραγωγής).

Rheo F4 CHOPIN TECHNOLOGIES

To Ρεοφερμεντόμετρο δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης της ικανότητας ωρίμανσης των αλεύρων και της δραστηριότητας της μαγιάς. Μετράει την ανάπτυξη της ζύμης κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης. Για να γίνει αυτό, η συσκευή καταγράφει ταυτόχρονα τρεις καμπύλες:
 • την ανάπτυξη της ζύμης
 • την ταχύτητα της διαχυσης CO2 και της ποσότητας που παράγεται
 • τον όγκο του κατακρατούμενου στη ζύμη CO2.

SDmatic 2

Ελέγξτε την ποιότητα του αλευριού σας με την ανάλυση σπασμένου αμύλου. Το CHOPIN Technologies SDmatic 2 (δεύτερη γενιά) είναι ένα