Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Στρατάκη-Δήμου Α.Ε. (Hel-Lab-Tech SA) ιδρύθηκε το 2002 από τους Ιωάννα Στρατάκη και Ιωάννη Δήμου, και δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς ποιοτικού ελέγχου τροφίμων και βιομηχανίας καλουπιών χαρτοκοπής-δερματοκοπής, ως εμπορική αντιπροσωπεία.

Η μεγάλη εμπειρία μας στα δύο παραπάνω πεδία αλλά και η σαφής εικόνα της αγοράς, μας επιτρέπει να γνωρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας και να μπορούμε να αναπτύσσουμε και συμβουλευτική δραστηριότητα προς αυτούς.

Στόχος μας είναι η συνεχής πρόοδος, η ολοένα και καλύτερη γνώση του αντικειμένου μας και η διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων μας σε αυτούς ειδικά τους δύο τομείς, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις ανάλογες και σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Συγκεκριμένα τα πεδία δραστηριοτήτων της εταιρίας μας είναι:

Η Αντιπροσώπευση

Έχοντας την αποκλειστικότητα για την Ελλάδα, Οίκων του εξωτερικού, απ’όπου εισάγουμε:

Όργανα χημείου για τον ποιοτικό έλεγχο πρώτων υλών με εφαρμογή στην αλευροβιομηχανία, την αρτοβιομηχανία, τη βιομηχανία ζυμαρικών & μπισκότων, τη βιομηχανία προϊόντων ζύμης καθώς και της βιομηχανίας πλαστικών.

Ειδικές χαλύβδινες ταινίες κοπής για την κατασκευή καλουπιών, για χρήση στην υποδηματοποιία και την επεξεργασία χαρτιού (εκτυπώσεις-χαρτοποιία-χαρτονοποιία-κυτιοποιία), όπως επίσης μηχανήματα και αναλώσιμα συναφή με το χώρο.

Ειδικά συστήματα ψύξης σιλό για την ψύξη και φυσική συντήρηση κάθε είδους σπόρων που αποθηκεύεται σε σιλό.

Η Παροχή Υπηρεσιών

Εγκατάσταση των συσκευών χημείου και εκπαίδευση στο χειρισμό τους. Παροχή σέρβις, βαθμονόμηση με πρότυπα δείγματα και παροχή βεβαίωσης για την διακρίβωση των συσκευών για την καλή λειτουργία τους (απαραίτητη για τις εταιρίες που διαθέτουν ISO).

Σε συνεργασία με τον Γαλλικό Οργανισμό BIPEA προσφέρουμε πλήρη υποστήριξη με σειρές δειγμάτων για ενδο-εργαστηριακό έλεγχο, συσκευών και χειρισμού τους. Καθορισμός απόδοσης βάσει στατιστικών αποτελεσμάτων, σε παγκόσμια κλίμακα.

Εγκατάσταση των μηχανών επεξεργασίας μαχαιριών κοπής – εκπαίδευση στο χειρισμό τους και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής.

Κινητήρια δύναμή μας είναι οι καλές σχέσεις με τους πελάτες μας. Ενδιαφερόμαστε να αναπτύσσουμε συνεχώς τις σχέσεις με τους πελάτες μας και ως σύμμαχοι να φροντίζουμε για καλύτερα αποτελέσματα και βαθύτερη γνώση των αντικειμένων μας.

Ενδεικτικοί Συνεργάτες

Στοιχεία εταιρίας:

ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΕ

Αρχίλοχου 4-6, 12131 Περιστέρι

ΑΦΜ 999925955

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 8405201000

Τ.2105732024

info@hel-lab-tech.gr