Φυσική συντήρηση κάθε είδους σπόρων
που αποθηκεύεται σε σιλό

Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Στρατάκη-Δήμου Α.Ε. (Hel-Lab-Tech SA) ιδρύθηκε το 2002 από τους Ιωάννα Στρατάκη και Ιωάννη Δήμου, και δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς ποιοτικού ελέγχου τροφίμων και βιομηχανίας καλουπιών χαρτοκοπής-δερματοκοπής, ως εμπορική αντιπροσωπεία.

Φυσική συντήρηση κάθε είδους σπόρων
που αποθηκεύεται σε σιλό

Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Στρατάκη-Δήμου Α.Ε. (Hel-Lab-Tech SA) ιδρύθηκε το 2002 από τους Ιωάννα Στρατάκη και Ιωάννη Δήμου, και δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς ποιοτικού ελέγχου τροφίμων και βιομηχανίας καλουπιών χαρτοκοπής-δερματοκοπής, ως εμπορική αντιπροσωπεία.

Μαχαίρια δερματοκοπής
και χαρτοκοπής

Ειδικές χαλύβδινες ταινίες κοπής για την κατασκευή καλουπιών, για χρήση στην υποδηματοποιία και την επεξεργασία χαρτιού (εκτυπώσεις-χαρτοποιία-χαρτονοποιία-κυτιοποιία), όπως επίσης μηχανήματα και αναλώσιμα συναφή με το χώρο.

Συνεργάτες & Προμηθευτές

Οι πελάτες μας εντός και εκτός Ελλάδος ΔΙΚΑΙΑ μας εμπιστεύονται για την άμεση βοήθεια που προσφέρουμε και την βαθειά πίστη μας στην θέση και άποψή μας ότι «καμιά συσκευή δεν επιτρέπεται να μένει άεργη λόγω έλλειψης σέρβις» «κανένα εργαστήριο δεν επιτρέπεται να μείνει άεργο λόγω έλλειψης υλικών».