Συνεργάτες & Προμηθευτές

Οι πελάτες μας εντός και εκτός Ελλάδος ΔΙΚΑΙΑ μας εμπιστεύονται για την άμεση βοήθεια που προσφέρουμε και την βαθειά πίστη μας στην θέση και άποψή μας ότι «καμιά συσκευή δεν επιτρέπεται να μένει άεργη λόγω έλλειψης σέρβις» «κανένα εργαστήριο δεν επιτρέπεται να μείνει άεργο λόγω έλλειψης υλικών».