Κόσκινα CHOPIN

 

Τα χειροκίνητα κόσκινα σας βοηθούν να υπολογίσετε το ποσοστό ακάθαρτου υλικού στο σπόρο σας.

  • Εγγύηση μιας βάσης συναλλαγής αξιόπιστης.
  • Έλεγχος ακάθαρτου υλικού
  • Έλεγχος συνθηκών αποθήκευση

 

Κόσκινα inox

Μέθοδος χειροκίνητη normalisée (norme ISO 5223) για την αξιολόγηση του μέσου βαθμού ακαθαρσιών των σπόρων.

Κόσκινα Αλουμινίου

Μέθοδος χειροκίνητη για την αξιολόγηση του μέσου βαθμού ακαθαρσιών των σπόρων.


Κόσκινα Ξύλινα

Εργαλείο για τον εντοπισμό των εντόμων, σας επιτρέπει ν'αξιολογείτε εύκολα και γρήγορα την καθαρότητα των σπόρων σας.