Εξοπλισμός ελέγχου υγιεινής

 

 

 Γρήγορος, Απλός & Οικονομικός Έλεγχος Υγιεινής με το LumitesterTM PD-30 και τα LuciPacTM PEN  

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 10124-2009-12 

Το σύστημα Lumitester PD-30 συνδυάζει υψηλή ευαισθησία, εύκολη λειτουργία και χαμηλό κόστος χρήσης παρέχοντας γρήγορες και ακριβείς μετρήσεις του επιπέδου υγιεινής: 

Ø Πατενταρισμένο σύστημα μέτρησης ATP & AMP για αυξημένη ευαισθησία μετρήσεων 

Ø Πατενταρισμένα και ανθεκτικά στα απορρυπαντικά ένζυμα λουσιφεράσης για πιστοποιημένα αποτελέσματα 

Ø Πατενταρισμένη κυκλική τεχνολογία λουμινομετρίας αυξάνει το σήμα μέτρησης βιοφωταύγειας 

Ø Το πιο ελαφρύ και μικρό λουμινόμετρο παγκοσμίως 

Ø Ιδιαίτερα γρήγορη και αξιόπιστη μέθοδος μέτρησης επιπέδου υγιεινής 

Ø Χαμηλό κόστος συσκευής & αναλωσίμων 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω αρχείο